Prihlásenie

Blog

Kto je fyzioterapeut a ako mi pomôže?

Fyzioterapeut vyšetruje nohu pacienta

Ak vás niečo bolí, navštívite lekára. Čo však v prípade, že lekár odporučí fyzioterapiu? Vieme vám presne vysvetliť, čo vás čaká a ako vám fyzioterapia pomôže zlepšiť váš zdravotný stav. 

Aby ste vedeli, čo vás na tomto druhu terapie čaká, je dobré zoznámiť sa so základnými pojmami. Fyzioterapia je komplexný nelekársky zdravotnícky odbor, ktorý sa zaoberá primárne kineziológiou a biomechanikou tela a snaží sa ho optimalizovať. Zameriava sa na liečbu smerujúcu k udržaniu, podpore, obnove a maximálnej funkčnej zdatnosti. Ako prirodzený liečebný proces využíva fyzioterapia prirodzené adaptačné mechanizmy tela na cielené liečenie porúch telesných funkcií alebo na prevenciu

Na čo slúži fyzioterapia? 

Okrem liečebného procesu sa fyzioterapia orientuje aj na spomalenie progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom. Dokáže prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Znamená to stav po určitých ťažkých úrazoch alebo vážnych ochoreniach. Ak má niekto určité postihnutie, alebo ho časom získal, fyzioterapia je súčasťou integračného procesu zdravotne znevýhodnených. Cieľom fyzioterapie je, aby sa za pomoci fyzioterapeuta pacient postavil ,,na nohy” a vrátil sa čo najskôr do bežného rodinného a pracovného života, alebo sa k nemu aspoň priblížil.

Čo predchádza celému procesu liečenia?

“V prvom rade musí byť pacientovi lekárom stanovená diagnóza – či už ortopédom, neurológom, internistom alebo iným špecialistom. Na základe lekára-špecialistu môže byť pacientovi odporučená fyzioterapia. Diferenciálnu diagnostiku vykonáva len lekár-špecialista. Fyzioterapeut vykonáva funkčnú diagnostiku pohybového systému a diagnostiku lokomočného systému. 

Fyzioterapeut musí vždy vykonať funkčné vyšetrenie, tiež vyšetrenie pohybového systému a  vyšetrenie lokomočného systému. Fyzioterapeut stanovuje fyzioterapeutický postup, ktorý sa môže meniť počas terapie a my sa musíme prispôsobovať stavu pacienta. To je výhodou liečby fyzioterapeutom. Stav pacienta sa môže zmeniť zo dňa na deň. Do úvahy berieme diagnózu, vek pacienta, pocity a bolesti,” hovorí PhDr. Eva Vaská, PhD.MPH.

V čom pomáha fyzioterapia?

Fyzioterapia pomáha pri vrodených ochoreniach, bolesti chrbtice, rôznych poúrazových stavoch. Fyzioterapia zasahuje do všetkých medicínskych odborov, či už je to chirurgia, ortopédia, psychiatria, logopédia.

Pomáha aj týmito spôsobmi:

  • úľava od bolesti
  • podporuje metabolizmus a krvný obeh
  • udržiava a zlepšuje mobilitu
  • udržiava a zlepšuje koordináciu
  • dodáva silu
  • podporuje vytrvalosť
  • zlepšuje samostatnosť pri bežných denných aktivitách

A to všetko dosahuje aplikáciou špeciálnych fyzioterapeutických postupov a metodík.

Fyzioterapeut je odborník

Fyzioterapia je interdisciplinárny odbor, študuje sa ako samostatný odbor na vysokých školách ale aj SZŠ  – vyššie odborné vzdelanie – VOV.  Na vysokých školách sa študuje v bakalárskom štúdijnom programe a magisterskom štúdijnom programe. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je sústavné vzdelávanie. Vo fyzioterapii sú to špecializácie v odbore a certifikované činnosti.

Pani doktorka Vaská pokračuje: “Fyzioterapeut musí byť podľa zákona registrovaný v komore fyzioterapeutov. Každý fyzioterapeut, ktorý chce vykonávať svoje povolanie či prax v štátnom alebo v súkromnom sektore, musí byť registrovaný v komore fyzioterapeutov. Je to jeho povinnosť podľa zákona. Po registrácii môže vstúpiť do Slovenskej komory fyzioterapeutov ako člen, ale to už je jeho dobrá vôľa a v prvom rade česť zdravotníckeho pracovníka a fyzioterapeuta, aby sa stal členom komory. Bez registrácie v komore nemôže vykonávať prax.”

 

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na skf.bratislava@gmail.com. Radi vám odpovieme!