Slovenská Komora Fyzioterapeutov

Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzioterapeut, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov. 

Registrácia v komore je povinná zo zákona 578/2004 Z.z.

Sídlo Slovenskej Komory Fyzioterapeutov
Tbiliská 6, 84303, Bratislava

t.č. +421 903 855 898

E-mail: skf.bratislava@gmail.com
          riaditelskf@gmail.com