Prihlásenie

Aktuality

16.02.2024 – Valné zhromaždenie RKF Bratislava

                                                                                                                                   

 

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

P.O.Box5, 830 06 Bratislava

 

 

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov v Bratislave, Vás pozýva na valné zhromaždenie
členov RKF, ktoré sa uskutoční 16.02.2024 v budove UNB, Ružinovská 6, Bratislava.

Program:
1. Prezentácia 16:00 – 16:30 hod.
2. Otvorenie valného zhromaždenia
4. Voľba zapisovateľa
5. Voľba komisie – návrhovej a volebnej
6. Správa prezidenta RKF BA
7. Správa o hospodárení za rok 2023
8. Správa kontrolného výboru RKF BA za rok 2023
9. Voľba prezidenta a členov RKF BA
10. Voľba delegátov na snem SKF v Bratislave
11. Diskusia
12. Návrh na schválenie uznesenia
13. Prednáška
14. Záver

Žiadame členov komory, ktorí dostanú pozvánku, aby potvrdili svoju účasť emailom na skfriaditel@gmail.com.

RK F
prezident
V Bratislave 15.01.2024 PhDr. Barbora Koštialová

Zobraziť ukážku prílohy Program valného zhromaždenia.pdf