Prihlásenie

Blog

Ako prebieha prvá návšteva u fyzioterapeuta

Pacient a fyzioterapeut

V prvom rade je dôležité, aby si pacient vedel vybrať erudovaného fyzioterapeuta. Mal by si overiť na našej webovej stránke, či je to reálny fyzioterapeut, na čo slúži zoznam registrovaných fyzioterapeutov. Na priebeh prvej intervencie klienta a fyzioterapeuta sme sa spýtali certifikovanej fyzioterapeutky Bc. Andrey Strečanskej.

“Čas prvej návštevy u fyzioterapeuta vo väčšine prípadov trvá približne hodinu. Fyzioterapeut si počas tejto doby robí dôkladné komplexné vyšetrenie pohybového aparátu, takzvaný kineziologický rozbor a odoberá anamnézu. Pacient má dostatok času na to, aby vysvetlil, čo ho trápi. Na základe prvého rozhovoru a funkčnej diagnostiky fyzioterapeut stanoví správnu pohybovú prípadne fyzikálnu terapiu, ktorá je pre pacienta vyrobená takzvane na mieru,“ uvádza odborníčka.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že každý z nás je jedinečný rovnako ako aj jeho telo a vnímanie bolesti. Taktiež každý problém či diagnóza si vyžaduje individuálny prístup. Fyzioterapia zahŕňa množstvo metodík pohybovej terapie, špeciálne vytvorených pre ovplyvnenie konkrétnych tkanív a častí pohybového aparátu, dodáva členka Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Individuálny prístup verzus skupina

Fyzioterapia sa dá vykonávať individuálne, ale aj skupinovo. Jej priebeh záleží od stavu každého klienta. Ako fyzioterapeutka by som pri vážnejších problémoch odporučila skôr individuálne cvičenie. Pri individuálnom cvičení pracuje terapeut s jedným klientom, ktorému venuje celú pozornosť. Dokáže sa tým venovať aj tomu najmenšiemu detailu a klient je neustále pod odborným dohľadom.“

„Skupinové cvičenie má však iné výhody. Najväčšou z nich je kolektív, skupina vás ako účastníka takéhoto cvičenia dokáže potiahnuť a pozitívne motivovať. Môžete tu získať nové kontakty a priateľstvá. Zaručene získate dostatok potrebného relaxu a psychického odreagovania,hovorí oslovená odborníčka na fyzioterapiu. 

Je treba pokračovať aj po vyliečení akútneho stavu?

Je to veľmi individuálne, záleží to od závažnosti problému, s ktorým ku nám klient prišiel. Pre niektoré problémy pohybového aparátu je vhodné v terapii pokračovať v rámci prevencie aj po vyliečení akútneho stavu, pacient sa správnou prevenciou dokáže vyvarovať recidíve ťažkostí. Každopádne každému pacientovi odporúčame, aby sa snažil dodržiavať zásady, ktoré sa počas terapie naučil aj po ukončení, napríklad zásady školy chrbta, pravidelný a vhodne zvolený pohyb,“ odporúča fyzioterapeutka.

Bc. Andrea Strečanská
Fyzioterapeutka Bc. Andrea Strečanská

Čo očakávať od terapie? Je súčasťou aj liečenie zhoršeného psychického stavu? Mal by byť terapeut aj trochu psychológ?

Skúsenosti neraz hovoria samy za seba, a tak nám fyzioterapeutka Andrea prezrádza: „Fyzioterapia a psychológia sú dva rozdielne, samostatné odbory.  Fyzioterapeut rieši problémy spojené  s telom, psychológ problémy s dušou.“ 

Vo vzťahu medzi pacientom a fyzioterapeutom je veľmi dôležitým prvkom empatia. Fyzioterapeut ako odborník by sa mal snažiť pochopiť klienta aj z ľudskej stránky. Častokrát ku nám prídu pacienti v zlom psychickom rozpoložení, ktoré spôsobuje zhoršený zdravotný stav alebo chronická bolesť. Pri týchto klientoch je práve príjemný, ľudský prístup veľmi dôležitý. Z odborného hľadiska je v mnohých prípadoch dôležitá spolupráca medzi jednotlivými odborníkmi z rôznych oblastí,“ dodáva fyzioterapeutka Bc. Andrea Strečanská.

Každý z nás je jedinečný a preto je potrebný aj jedinečný prístup. Fyzioterapia sa vyznačuje práve osobným prístupom k pacientovi. 

Pridávame zoznam registrovaných fyzioterapeutov, v ktorom si kedykoľvek môžete overiť, či ide o skutočného fyzioterapeuta.

 

Viac o tom, kto je fyzioterapeut, si prečítate v našom predošlom článku. A ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto potrebuje našu pomoc, článok mu pokojne pošlite! Možno mu pomôžete už len posunutím tých správnych informácií.