Prihlásenie

Aktuality

Deň fyzioterapeutov 2021

Regionálna komora fyzioterapeutov Banská Bystrica

DEŇ FYZIOTERAPEUTOV

10.-11. September 2021

            

 

 

 

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania

Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len “Komora”) týmto oznamuje registrovaným fyzioterapeutkám a registrovaným fyzioterapeutom zmeny jej postupu pri hodnotení sústavného vzdelávania v období do odvolania krízovej situácie. Zmeny vyplývajú z  ustanovenia § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“).

Čítať viac
SNEM SKF 2021- 19.06.2021

Vážený delegát, delegátka
Slovenská komora fyzioterapeutov dáva do pozornosti konanie Snemu SKF 2021 sa bude konať dňa 19.06.2021. Oznámenie o konaní Snemu 2021 a pozvánka spolu s programom bude zaslaná delegátovi v dostatočnom  časovom predstihu

 

S úctou
Slovenská komora fyzioterapeutov

Čítať viac
Slovensko proti Covidu

 

webová stránka kampane (www.slovenskoproticovidu.sk),

informácie potrebné pred, či po očkovaní – Slovensko proti Covidu.

Čítať viac
Dotazník

Vážené profesijné zdravotnícke komory,

prosíme Vás o distribúciu tohto dotazníka, ktorý sa zameriava na dopad pandémie Covid-19 na zdravotníckych pracovníkov.

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania v roku 2021

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V tomto roku sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie za sústavné vzdelávanie (ďalej len SV) fyzioterapeutov registrovaných v roku 2006, 2011 a 2016. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách

Čítať viac
Lockdown od 01.01.2021

Úrad vlády spresnil výnimky, ktorých sa netýka zákaz vychádzania platný od 1. januára 2021. Celé znenie sa nachádza v uznesení.

Čítať viac