Prihlásenie

Aktuality

COVID-19

Milí kolegovia,

vzhľadom ku krízovej situácii na Slovensku, Vám odporúčame sa riadiť nariadením vlády SR, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a stanoviskom hlavného hygienika SR. V prípade potreby objasnenia usmernení, viažúcich sa k Vašim konkrétnym prevádzkam kontaktujte Vášho zriaďovateľa.

Čítať viac
Zmena termínu Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 24.-26.04.2020

Vážení fyzioterapeuti

dávam do pozornosti zrušenie termínu konania kurzu Diagnostika a terapia funkčných porúch-manuálna medicína, ktorý sa mal konať v dňoch 24.-26.04.2020 .

Čítať viac
Vážené kolegyne a kolegovia,

v súčasnej situácii sa domnievame, že je dostatok všeobecných nariadení, ktoré poskytujú usmernenia prevádzky a činností zdravotníckych zariadení. Avšak Slovenská komora fyzioterapeutov poskytne poradenstvo každému fyzioterapeutovi pracujúcemu na licenciu (A, B, C) ale nie na živnosť. V prípade potreby, individuálne nás kontaktujte elektronicky e-mail: riaditelskf@gmail.com

Pre rýchlejšiu komunikáciu uvedte Vaše identifikačné údaje a kópiu rozhodnutia na prevádzku zariadenia.

viceprezidentka SKF poverená zastupovaním

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD

Čítať viac
Vyjadrenie MZ SR týkajúceho sa poskytovania rehabilitácie

Obmedzenia poskytovania takejto zdravotnej starostlivosti sa týkajú iba tej skupiny pacientov, u ktorých lekár indikuje respiračný infekt.

Autor TASR

dnes 17:53

Čítať viac
Zmena termínu konania konferencie

OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XII. FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE

Vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii, dávame do pozornosti  zmenu konania konferencie na deň 8. októbra 2020.

Ďakujeme za porozumenie

Čítať viac
Zmena termínu konania – Snem SKF 2020

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR bola dňa 23.03.2020 Radou SKF  odsúhlasená zmena konania   Celoslovenského Snemu SKF . Nový termín konania Snemu sa presúva na deň 24.09.2020. Snemu SKF sa zúčastní, len delegovaný člen SKF.

Miesto konania ostáva Hotel Saffron, Bratislava.

Ďakujeme za pochopenie

Kancelária SKF

Čítať viac
Ponuka využívania portálov Zastup.sk a Zasobyliekov.sk

Ponuka využívania portálov www.Zastup.sk a www.Zasobyliekov.sk

PharmDr. Ladislav Dubán PhD. Dátum: 22.3.2020

Téma: Riešenie v prípadoch náhlych výpadkov pracovnej sily v zdravotníctve

Téma: Riešenie v zabezpečovaní informácií o dostupnosti liekov a zdravotníckeho materiálu pre širokú verejnosť

Čítať viac
Koronavírus Covid-19

Kolegovia fyzioterapeuti!

Dovoľujeme si Vám podstúpiť informácie od  Emmy K. Stokes Ph.D prezidentky WCPT.

Drahí kolegovia,

naša profesia sa skladá z láskavých, súcitných a empatických ľudí a viem, že mnohí z vás sa zaoberajú dopadom a účinkom COVID-19. Toto je náročné obdobie pre všetkých vrátane našej fyzioterapeutickej profesie.

Čítať viac
Obmedzenie činnosti kancelárie SKF

Z dôvodu nariadenia vlády a aktívneho zabránenia šíreniu koronavírusu COVID-19, bude kancelária SKF pracovať v obmedzenom režime home office a bude dostupná len emailová komunikácia. Za pochopenie ďakujeme.

Čítať viac