Prihlásenie

Odborné podujatia

09.11. 2023-Kurz Spúšťacie body – Trigger point terapia

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Kurz Spúšťacie body - Trigger point terapia

Prednášajúci: Mgr. Zuzana Škurková

Termín konania: 09.11. 2023 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 145 EUR

Počet účastníkov: 16

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, masérov a pediatrov. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom kurzu je zoznámiť verejnosť s TrP a ich liečbou.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, materiál na štúdium a občerstvenie

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz Spúšťacie body - Trigger point terapia

 

Program kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť

Teoretická časť:

9:00-10:15

 • Základná stavba svalu
 • Čo je svalová bolesť, ako vzniká
 • Faktory, ktoré prispievajú k vzniku svalovej bolesti

10:15-10:30 prestávka

10:30-12:00

 • Prenesené bolesti a reťazenie svalových spúšťacích bodov.
 • Vznik svalových spúšťacích bodov – trigger pointov
 • Prevencia
 • Crosstejpy a trigger point

12:00-13:00 obed

Praktická časť:

13:00-14:15

 • Manuálne techniky pri svalových bolestiach – predvedenie techník a ich nácvik
 • Palpačné techniky

14:15-14:30 prestávka

14:30-15:55

 • Vyťahovanie a uvoľňovanie svalu – desať najčastejšie stiahnutých svalov
 • Cielený strečing a cviky na uvoľnenie postihnutých svalov

15:55-16:00 prestávka

16:00-17:00

 • Aplikácia crosstejpu na svalové spúšťacie body.
09 – 10.11.2024-Manuálna terapia panvy a bedier

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na kurz

Manuálna terapia panvy a bedier

Práca v kontexte reťazcov funkčních porúch

Prednášajúci: PaedDr. Pavel Švejcar

 

Termín konania: 09 – 10.11.2024 (9:00 – 17:00)

 

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 180 EUR

 

Počet účastníkov: 20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a ostatný zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene kurzu je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Program kurzu

1.deň

Úvod – zoznámenie sa s problematikou……………………………….….... 1 hod

Panva a bedrá v kontexte trupového subtenzegritu..………….….…............ 2 hod

Dg. zreťazených porúch viazaných na panvu a bedrá……………………… 2 hod

Manuálna terapia kostrče a panvového dna…….....……............................... 2 hod

Manuálna terapia dolného brucha a bedier ..........................………..……… 1 hod

2.deň

Mobilizácia rebier ( opakovanie ) ..............................………..….……….… 3 hod

Blokády rebier x funkčná patológia panvy a bedier …....................….…… 1 hod

Dynamická stabilizácia panvy a bedier .................................…..…..……… 2 hod

Funkčná porucha panvy a bedier x tradičná čínska medicína .……...……… 2 hod

Záver……………………………………………………..........................….. 1 hod

Celkom teórie 5 hodín a prax 11 hodín.

18.11.2024 – IX. Česko-Slovenský kongres Bazální stimulace

Zobraziť ukážku prílohy Program kongresu 15.11.24.pdf

23. – 24. 11. 2024-Kurz 1 – úvod do cvičenia SMS, Kurz 2 – cvičenie SMS pre pokročilých

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislsva

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Andrea Gabová

Termín konania: 23. - 24. 11. 2024 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 130 EUR

Počet účastníkov: 25

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, masérov a pediatrov. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom kurzu je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, materiál na štúdium a občerstvenie.

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

 

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

 

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

 

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

 

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

 

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

 

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

22.-24.11.2024- Základný kurz DNS C – ( miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS C

 

Prednášajúci:                Mgr.Eliška Urbářová

Termín konania:                   22.-24.11. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                      

Miesto konania :                  Letná 42, Košice 04001

Cena:                                         400 EUR

Počet účastníkov:               24

Dĺžka kurzu:                         24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov. Pre absolventov kurzu DNS B

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

 Kineziológia svalových reťazcov aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálnych a kontralaterálnych vzorov

DNS testovanie: detaily & klinické obrazy typické pre niektoré typy diagnóz: patológie v oblasti pletenca ramenného a panvového, DNS vyšetrenie u pacientov so skoliózou.

DNS terapeutické prístupy pri patológii v oblasti pletenca ramenného a panvového, DNS vyšetrenie u pacientov so skoliózou: kombinácia prvkov aktivácie (odpor proti plánovanej hybnosti, centrácia, aktivácia fyziologického dychového stereotypu, aktivácia na nestabilnej ploche, využitie zón reflexnej stimulácie) cvičenie vo vývojových inštrukcie pacienta v DNS autoterapii

Videokazuistiky, diskusie

Príprava na záverečnú časť - DNS kurz “D”

Program kurzu

 1. deň: výučba od 9.00 do 17.00 hod.

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Dopoludnia: DNS vyšetrenie a terapia pletenca ramenného

Popoludní: Patológia voblasti ramena: DNS aktívne cvičenie, kombinácia prvkov aktivácie pri cvičení vývojových polohách,

edukácia pacienta

 deň: výučba od 9.00 do 18.00 hod.

Dopoludnia: DNS vyšetrenie a terapia pletenca panvového

Patológia voblasti bedra a panvy: DNS aktívne cvičenia, kombinácia prvkov aktivácie pri cvičení vývojových polohách - edukácia pacienta

Popoludní: DNS vyšetrenie a terapia panvového dna

 deň: výučba od 8.00 do 14.00 hod.

Dopoludnia: DNS vyšetrenie a terapia pacienta so skoliózou

Diskusia, záver kurzu

 

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurze “C”: Dostane poslucháč po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát dosiahnutia úrovne “C”: Elektronickú verziu certifikátu dostane poslucháč ihneď po úspešnom zložení testu “C” Test "C" Je dobrovoľný

V cene kurzu: certifikát, SKF kredity, vstup do online knižnice, pitný režim

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

29 -30.11.2024-SUCHÁ IHLA a diagnostika funkčných porúch

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na kurz

SUCHÁ IHLA a diagnostika funkčných porúch

Prednášajúci: PHDr. Petr Šifta, PH.D.

Termín konania: 29 -30.11.2024 (16:00-20:00, 9:00 – 15:00)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 220 EUR

Počet účastníkov: 20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), študentov fyzioterapie, masérov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, kniha – skrypta a občerstvenie.

PROGRAM KURZU

Kurz trvá 10 hodín.

1. Úvod – zoznámenie sa s problematikou, vysvetlenie pojmov (cca 1 hodina)
- čo sú primárne, sekundárne funkčné poruchy, ako ich diagnostikovať.


2. Teoretické východiska - trigger points (miesta výskytu, reťazenie funkčných porúch, diagnostika, terapia, anatomické súvislosti) (cca 2 hodiny)
Ako sa neurofyziologicky popisuje trigger point – posledné vedecké informácie ohľadom teórie vzniku trigger pointov, popis veľkej svalové slučky, kde je jej kríženie, dôležité anatomické miesta reťazenia funkčných porúch, súvislosti medzi blokovým postavením jednotlivých segmentov a následné funkčné zmeny mäkkých tkanív, ďalej ich vzájomná ovplyvniteľnosť.


3. Rozdiel medzi anatómiou a kineziológiou pohybového aparátu (cca 1 hodina)
Hlavný rozdiel v popise pohybového aparátu z anatomického a kineziologického hľadiska podľa jednotlivých svalových systémov (napr.musculus triceps surae z pohľadu anatómie a kineziológie)


4. Praktická časť - terapia funkčných porúch podľa Travel a Simons (cca 5 hodín)
Anatomický popis dôležitých miest vzniku a výskytu trigger points podľa jednotlivých pohybových segmentov, teda Krk, HK, chrbát, hrudník, brucho, DK, popis vertebroviscerálnych vzťahov, možnosť ovplyvnenia trigger points a efektivita jednotlivých terapeutických prístupov, praktické skúsenosti, popis jednotlivých kazuistík z praxe fyzioterapeuta, kineziologický pohľad a vysvetlenie.


5. Opakovanie – zopakovanie poznatkov z kurzu (cca 30 minút)


6. Záver - priestor pro dotazy (cca 30 minút)

 29.11.- 30.11.2024 – Kurz cerviko-brachiálne dysfunkcie (Košice)

Rehab Care s.r.o.

Drobného 1902/8

Bratislava, 841 01

IČO: 50 801 589

Dič: 2120484465

info@rehabcare.sk

www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz cerviko-brachiálne dysfunkcie

 

 Prednášajúci:             Tzvika Greenbaum, PhD

Termín konania:        29.11.- 30.11.2024 (09:00-17:00)

Miesto konania :        Letná 42, Košice 04001

Cena:                                390 EUR

Počet účastníkov:      28                                   

Trvanie kurzu: 16 hod.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Osnova - Kurz Cerviko-brachiálne dysfunkcie

Trvanie 16 hodin

 Stručný prehľad kurzu:

Bolesť krčnej chrbtice je jednou z najčastejších porúch pohybového aparátu. Doterajšie výskumy ako aj názory odborníkov naznačujú, že ľudia s bolesťou krčnej chrbtice dobre reagujú na rehabilitačné techniky tejto oblasti. Na dosiahnutie dobrých výsledkov rehabilitácie je najskôr potrebné dôkladné klinické vyšetrenie, ktoré odhalí špecifické poruchy. Výber účinného rehabilitačného prístupu je založený na schopnosti rozpoznať špecifický klinický obraz spodnej časti krčnej chrbtice.

V tomto kurze sa účastníci naučia ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s muskuloskeletálnou bolesťou a dysfunkciou v ich Cerviko-Brachiálnej (CB) oblasti.

Formát kurzu: Vedený inštruktorom: prednášky (40 %) a praktická časť (60 %)

Program kurzu

1.deň

08:30-09:00    registrácia

09:00-11:00   - Klinická anatómia krčnej chrbtice (dôraz na spodnú krčnú oblasť)

- Epidemiológia bolesti krku

- Poruchy spodnej časti krku a senzorický systém

- Poruchy spodnej časti krku a motorika

- Poruchy spodnej časti krku a vestibulárny systém

- Faktory, ktoré spôsobujú poruchy krku

- Psychosociálne faktory u ľudí s bolesťou oblasti krku.

11:00-11:30 - Prestávka

11:30-13:00 - Klinické zdôvodnenie bežných klinických prejavov týkajúcich sa spodnej krčnej oblasti: Diskogénna porucha, poruchy kĺbov, podráždenie nervových koreňov, TOS syndróm, myofasciálna bolesť

13:00-13:45  - Obed

13:45-15:15 - Vyšetrenie a liečba spodnej časť krku: topografická anatómia, spoločné faktory prispievajúce k držaniu tela a dýchaniu

15:15-15:30 - Prestávka

15:30-17:00 - Vyšetrenie a rehabilitácia dolnej časti krku: Podráždenie nervových koreňov/diskov.

 

2 deň

08:30-09:00      Zhrnutie 1. dňa

09:00-11:00    - Vyšetrenie a liečba dolnej časti krku: segmentové vyšetrenie a liečba C1-C2, vyšetrenie a liečba cervikogénnej závraty

11:00-11:30 - Prestávka

11:30-13:00 - Vyšetrenie a liečba hornej časti krku: Segmentové vyšetrenie a liečba C2-C3

13:00-13:45 - Obed

13:45-15:15 - Vyšetrenie a terapia hornej časti krku. Vyšetrenie mäkkých častí a terapia (sub-okcipitalne skĺbenie, horná časť trapézu, spleny catitis, sternokledomastoideus).

15:15-15:30 - Prestávka

15:30-16:30 - Demonštrácia prípadovej štúdie a diskusia.

Kurz je súčasťou Programu Cervico-cranio-mandibular Academy Izrael, kurzista pri absolvovaní všetkých 3 kurzov (Temporomandibulárne dysfunkcie, Cervikokraniálne dysfunkcie a Cervikobrachiálne disfunkcie) obdrží medzinárodný certifikát. Kurzy je možné absolvovať aj samostatne.

 

Prihlásiť sa môžete tu: https://rehabcare.sk/index.php/kurz-cerviko-brachialne-dysfunkcie-20241129

 

1.-3.12.2024-Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie ( miesto konania Košice)

Rehab Care s.r.o.

Drobného 1902/8 

Bratislava, 841 01

IČO: 50 801 589

Dič: 2120484465

info@rehabcare.sk

www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie

Prednášajúci: Tzvika Greenbaum, PhD

 

 

Termín konania: 1.-3.12.2024 (09:00-17:00)

 

Miesto konania : Letná 42, Košice 04001

Cena: 550 EUR

 

Počet účastníkov: 28

Trbvanie kurzu: 24 hod.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Osnova - Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie

Trvánie 24 hodin

Stručný prehľad kurzu:

Porucha funkcie temporomandibulárneho kĺbu je jednou z najčastejších príčin orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy. Je spojená so základnými funkčnými obmedzeniami ako sú napr. problémy pri žuvaní, rozprávaní a zívaní. Pacient s poruchou TM kĺbu taktiež často trpí na bolesti krčnej chrbtice a migrénami.

V tomto kurze sa naučíte ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s poruchami TM kĺbu.

Formát kurzu: Vedený inštruktorom: prednášky (40 %) a praktická časť (60 %)

Program kurzu

Deň 1

8:30-9:00 Registrácia

9:00-11:00 Klinicky orientované vedecké pozadie:

Historické pozadie TMD a OFP

Epidemiológia TMD

Etiológia TMD

Psychosociálne faktory pri TMD

Časté sprievodné choroby TMD

11:00-11:30 Káva

11:30-13:00 Klinicky orientované vedecké pozadie (pokračovanie):

Klinická anatómia žuvacieho systému

Kineziológia, mechanika a patomechanika TMJ

Horný krk a orofaciálna bolesť - neuroanatomický mechanizmus

Praktická palpitácia žuvacieho systému

13:00-14:00 Obed

14:00-15:30 Krk-čelustné dôkazy informované pripojenia:

Funkčné pripojenia

Pripojenia bolesti

Posturálne pripojenia

Klinické pripojenia

Praktické hodnotenie zapojenia krku do TMD

15:30-15:45 Popoludňajšia prestávka

15:45-17:00 Klinické úvahy pri diferencovaní temporomandibulárnych porúch:

Bolesť súvisiaca s TMD (myogénna TMD, artralgia)

Vnútrokĺbová TMD (rôzne dysfunkcie platničky)

Degeneratívna TMD (hlavne osteoartritída TMJ)

Deň 2

9:00-9:30 Sumár prvého dňa

9:30-11:00 Intrabukálna palpitácia:

Koronoidný výbežok

Žuvací sval • Temporálny sval

mediálny pterigoid

krk mandibuly

11:00-11:15 Prestávka na kávu

11:15-13:00 Fyzikálna hodnotiaca a diagnostika TMD podľa Diagnostických kritérií pre TMD (DC-TMD): • Diagnostické kritériá

Rozhodovacie stromy

Hodnotiace formuláre

Dokumentácia

13:00-14:00 Obed

14:00-15:30 Hodnotenie a terapeutika bolesti súvisiacej s TMD: myogénne komponenty (stieračky úst): • Žuvací sval (trigger body a samostretávania)

Temporálny sval (trigger body a samostretávania)

mediálny pterigoid (trigger body a samostretávania)

Presný predpis cvičení

15:30-15:45 Prestávka na kávu

15:45-17:00 Hodnotenie a terapeutika bolesti súvisiacej s TMD: myogénne komponenty (otváračky úst):

Laterálny pterygoid (ťahy a trenie)

Lokácia hyoidnych svalov a mobilita

Suprahyoids (trigger body a samostretávania)

Infrahyoids (trigger body a samostretáv

Deň 3:

9:00-9:30 Sumár druhého dňa

9:30-11:00 Hodnotenie a terapia spojených s kĺbmi TMD:

intra-orálne doplnkové techniky v 3D

intra-orálne doplnkové techniky v 3D

Výber správnych techník pre:

Artralgia

Degeneratívny TMJ

Posun platničky (DD) bez redukcie s obmedzeným otváraním

11:00-11:15 Prestávka na kávu

11:15-13:00 Hodnotenie a manažment intrakĺbnych TMD:

DD s redukciou s/alebo bez psychosociálneho komponentu

DD s redukciou s intermittujúcim zaseknutím

DD bez redukcie s obmedzeným otváraním

13:00-14:00 Obed

14:00-15:30 Bruxizmus a orálne prístroje: Mýty a fakty

Bdzenie Bruxismus

Spánkový Bruxismus

Diagnóza a manažment spánkového a denného Bruxismu

Pozadie orálnych prístrojov

Indikácie orálnych prístrojov

15:30-15:45 Prestávka na kávu

15:45-17:00 Demonštrácia reálneho prípadu a nápadov.

Zhrnutie kurzu

 04. 12. 2024 – Kurz Suchá ihla – bolesti hlavy orofaciálne bolesti

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz Suchá ihla - bolesti hlavy orofaciálne bolesti

 

Prednášajúci:                         Tzvika Greenbaum, BPT MaPT (Manip & Sports) PhD

Termín konania:                   04. 12. 2024 (09:00-18:00)

Miesto konania :                  Letná 42, Košice 04001

Cena:                                          240 EUR s DPH

Počet účastníkov:                22

Dĺžka kurzu:                           9 hod.

 

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov

Kurz prebieha v anglickom jazyku, a je tlmočený do slovenčiny. Podmienkou účasti na kurze je mať absolvovaný kurz Suchej  ihly.

 

Charakteristika kurzu

Orofaciálna bolesť a bolesť hlavy sú veľmi časté problémy, s ktorými prichádzajú pacienti do fyzioterapeutických ambulancií. Vo väčšine prípadov hrá hlavnú úlohu v klinickom prejave orofaciálnej bolesti a bolestí hlavy (primárna alebo sekundárna úloha) pohybový aparát.

Terapia suchou ihlou pri týchto potiažach sa ukázala v praxi ako aj vo výskume ako relevantná pre úľavu od orofaciálnej bolesti a pri bolesti hlavy. V tomto jednodňovom workshope sa účastníci naučia ako bezpečné a účinné použitie metódu Suchej ihly pri myofasciálnych štruktúrach u pacientov s orofaciálnou bolesťou (hlavne TMD) a bolesťami hlavy (cervikogénna, tenzného typu a migrény).

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný:

 1. Vedieť prakticky zhodnotiť a identifikovať bežné myofasciálne štruktúry, ktoré môžu byť zdrojom bolesti u ľudí orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy.
 2. Efektívne a bezpečne aplikovať techniky suchej ihly na niekoľko myofasciálnych štruktúr, ktoré sú relevantné pre pacientov s orofaciálnou bolesťou a bolesťou hlavy.

 

Prihlásiť sa môžete tu: https://rehabcare.sk/index.php/kurz-sucha-ihla-bolesti-hlavy-orofacialne-bolesti-20241204

07. – 08. 12. 2024-Kurz Refreš

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Refreš

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 07. – 08. 12. 2024 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 150 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

1.DEŇ

9:00 – 10:00 Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

10:00-11:00 Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

11:00-12:00 Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

12:00-13:00 Oběd

13:00-14:30 Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců,

zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují

náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

14:30-16:00 Přednáška

Anatomie svalových řetězců - klinický význam

16:00-17:00 Skupinové cvičenie

2.DEŇ

9:00-10:30 Přednáška

 • lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti:

- vzájemné tření trnů, Bastrupův fenomen

- přetížení meziobratlových kloubů, facetový syndrom

- uzavírání foramina - výhřezem meziobratlového disku

- kloubním mechanizmem

- bolestivé tření kloubu a obratlového těla

- výhřez meziobratlového disku do páteřního kanálu

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch bederní páteře:

– nedostatečná aktivace spirálního řetězce:

- LD - A, který stabilizuje pánev a trup

- LD - B, C, D, E, F, které stabilizují střední a dolní část břišní stěny

- LD - C, E, které stabilizují pánevní dno

 • nedostatečná inhibice na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz přetížení, počínající diskopatie, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operativního řešení, FB syndrom
 • indikace k operaci

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • senzomotorika
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice
 • vřeténkový reflex

10:30-12:00 Přednáška

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch krční páteře:

- šikmá osa těla

- předsunuté držení hlavy

- svalová dysbalance na úrovni: pánev, trup, pletenec ramenní – horní fixace lopatky

- nedostatečná mobilita šíje a hrudníku – přetížení přechodové zóny C/Th

- přetížení ruky – vztah C páteř, epicondylitis, carpální tunel

- napětí ve svalech šíje, C/Th přechodu, dlouhých paravertebrálních svalech

překlenujících hrudník a krční oblast

- horní typ dýchání

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice

12:00-13:00 Oběd

13:00-14:30 Přednáška

Využití metody:

 • rehabilitace
 • následný pohybový program navazující na rehabilitaci, rehabilitační sport, rekondice

Pohybové programy s důrazem na krční páteř:

 • 10 minut cvičení pro denní regeneraci
 • 60 minut cvičení na hudbu: - škola zad – preventivní cvičení pro páteř

- zdravotní cvičení pro páteř

- rehabilitační sport

- kondiční cvičení

- regenerační cvičení

Léčba:

 • cervikobrachiální syndrom – bolesti v krční krajině s propagací do HK
 • výhřez krční meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
 • recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom

Záverečné cvičení 20 minut komplexní cvičení pro celou páteř.

14:30-16:00

- manuální techniky v bederní a krční oblasti – opakování z 1. dne

- další manuální techniky v krční oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuální techniky, které uvolňují C/Th přechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

16:00-17:00 Cvičení na hudbu