Prihlásenie

Odborné podujatia

06.-08.09.2024 – Základný kurz DNS A- ( miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS A

 

Prednášajúci:                        Mgr. Sylva Pintarová

Termín konania:                  06. - 08.09.2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                             

Miesto konania :                 Letná 42, Košice 04001

Cena:                                         400 EUR

Počet účastníkov:               24

Dĺžka kurzu:                         24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

  Základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenézy v 1. roku života

Vzťah medzi včasnou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roka) a patológiou pohybového systému v dospelosti

Základní DNS terminológia: funkčná kĺbna centrácia, nádychové a neutrálne postavenie hrudníku, sagitálna stabilizácia, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém chrbtice atď

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov

Základní DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácii. DNS aktívne cvičenie založené na princípoch vývojových posturálnych vzorcov

Integrácia DNS s ostatnými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnej lokomócie)

Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia

Príprava na DNS kurz "B"

 Program kurzu

 1. deň: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Doobeda: Neurofyziologické princípy riadenia hybnosti, vývoj posturálne lokomočných funkcií vývojový posturálne lokomočný vzor a jeho biomechanické princípy príčiny ovplyvňujúce zmenyící zmeny v posturálne - lokomočnom vzore, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru.

Poobede: Stabilizácia trupu

Ontogenéza, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru

DNS testy, videoprezentácia

 1. deň: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Doobeda: DNS testy

Základné princípy vyšetrenia posturálne –lokomočného a respiračného vzoru

Poobede: Asistovaná terapia v nižších pozíciách – trojmesačný model v ľahu na chrbte, na bruchu, v pozícii na štyroch

 1. deň: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Doobeda: Asistovaná terapia v nižších pozíciách – cvičenie v polohe na chrbte 3.-6. mesiac, 3. mesiac na bruchu, pozícia na štyroch, medveď squat, sed

Základná edukácia pacienta pri autoterapii

 

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží kurzista po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát  dosiahnutie úrovne "A": Elektronickou verziu certifikátu obdrží kurzista hneď po  úspešnom absolvovaní testu "A”

Test "A" Je dobrovoľný

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

04.-06.10.2024-Základný kurz DNS B – (miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS B

 

Prednášajúci:                Mgr.Veronika Čmolíková

Termín konania:                   04.-06.10. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                      

Miesto konania :                  Letná 42, Košice 04001

Cena:                                          400 EUR

Počet účastníkov:                24

Dĺžka kurzu:                          24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov. Pre absolventov kurzu DNS A

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

 Opakovanie kurzu A: základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenéza v 1. roku života, vzťah medzi skorou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roku) a patológiou pohybového systému v dospelosti

Primitívny reflex: posturálna aktivita, posturálna reaktivita: súvislosti pri vyšetrení, skorá identifikácia abnormálneho vývoja

Vyšetrenie novorodenca a detí do 1. roku veku, stanovenie vývojového veku: praktické demonštrácie

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov – pokročilé modifikácie, zameranie na praktické detaily pri testovaní. Praktické demonštrácie dospelých pacientov

DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácie. DNS aktívne cvičenie založené na vývojových posturálnych vzoroch. Opakovanie základných pozícií z kurzu A, demonštrácie a nácvik náročnejších vývojových polôh a ich modifikácie.

Integrácia DNS s inými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnou lokomóciou).

Kortikálne funkcie: vyšetrenie percepcie telesnej schémy a zaradenie prvkov kortikálnej kontroly do DNS terapie

Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia. Príprava na DNS kurz "C"

Program kurzu

 1. deň: výučba od 9.00 do 17.00 hod.

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Dopoludnia: Vývojová kineziológia, ontogenéza v 1. roku života.

Popoludní: Vyšetrenie dieťaťa do jedného roku veku: video demonštrácie a praktické ukážky

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie: DNS testovanie, detaily a modifikácie, video prezentácie a praktické ukážky

 1. deň: výučba od 9.00 do 18.00 hod.

Dopoludnia: DNS aktívne cvičenie: výber polohy a kombinácia prvkov aktívneho cvičenia (centrácia, odpor proti plánovanej hybnosti, aktivácia ideálneho dychového vzoru) na podklade predchádzajúcej analýzy pomocou DNS testov

Popoludní: DNS aktívne cvičenia: pozícia na boku "vyššej polohy", cvičenie v statickej polohe, cvičenie fázy prechodu spoľahnutia do polohy, nácvik celého posturálno-lokomočného vzoru jednej vývojovej polohy do druhej.

Praktické demonštrácie pacientov (účastníkov kurzu): DNS testy + terapia

 1. deň: výučba od 8.00 do 14.00 hod.

Dopoludnia:

Aplikácia DNS – využitie DNS metódy u dojčiat, detí, atlétov, neurologických pacientov, vtehotenstva a u seniorov.

Prax: "otestuj - zacvič - otestuj"

Diskusia

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurze “B”: Dostane poslucháč po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát dosiahnutia úrovne “B”: Elektronickú verziu certifikátu dostane poslucháč ihneď po úspešnom zložení testu “B” Test "B" Je dobrovoľný.

V cene kurzu: certifikát, SKF kredity, vstup do online knižnice, pitný režim

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

22.-24.11.2024- Základný kurz DNS C – ( miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS C

 

Prednášajúci:                Mgr.Eliška Urbářová

Termín konania:                   22.-24.11. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                      

Miesto konania :                  Letná 42, Košice 04001

Cena:                                         400 EUR

Počet účastníkov:               24

Dĺžka kurzu:                         24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov. Pre absolventov kurzu DNS B

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

 Kineziológia svalových reťazcov aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálnych a kontralaterálnych vzorov

DNS testovanie: detaily & klinické obrazy typické pre niektoré typy diagnóz: patológie v oblasti pletenca ramenného a panvového, DNS vyšetrenie u pacientov so skoliózou.

DNS terapeutické prístupy pri patológii v oblasti pletenca ramenného a panvového, DNS vyšetrenie u pacientov so skoliózou: kombinácia prvkov aktivácie (odpor proti plánovanej hybnosti, centrácia, aktivácia fyziologického dychového stereotypu, aktivácia na nestabilnej ploche, využitie zón reflexnej stimulácie) cvičenie vo vývojových inštrukcie pacienta v DNS autoterapii

Videokazuistiky, diskusie

Príprava na záverečnú časť - DNS kurz “D”

Program kurzu

 1. deň: výučba od 9.00 do 17.00 hod.

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Dopoludnia: DNS vyšetrenie a terapia pletenca ramenného

Popoludní: Patológia voblasti ramena: DNS aktívne cvičenie, kombinácia prvkov aktivácie pri cvičení vývojových polohách,

edukácia pacienta

 deň: výučba od 9.00 do 18.00 hod.

Dopoludnia: DNS vyšetrenie a terapia pletenca panvového

Patológia voblasti bedra a panvy: DNS aktívne cvičenia, kombinácia prvkov aktivácie pri cvičení vývojových polohách - edukácia pacienta

Popoludní: DNS vyšetrenie a terapia panvového dna

 deň: výučba od 8.00 do 14.00 hod.

Dopoludnia: DNS vyšetrenie a terapia pacienta so skoliózou

Diskusia, záver kurzu

 

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurze “C”: Dostane poslucháč po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát dosiahnutia úrovne “C”: Elektronickú verziu certifikátu dostane poslucháč ihneď po úspešnom zložení testu “C” Test "C" Je dobrovoľný

V cene kurzu: certifikát, SKF kredity, vstup do online knižnice, pitný režim

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

Pilotný výcvik v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte nám informovať Vás, že pripravujeme prvý pilotný výcvik, v dĺžke trvanie jeden rok, vhodný pre fyzioterapeutov a lekárov FBLR s dvojročnou praxou.

Výcvik je založený na filozofii zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical, ktorá spočíva v dlhoročnej empirickej skúsenosti a jej podstata je v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii.

Poskytne obraz o tom, ako chápeme riadenie motoriky, čo všetko ju ovplyvňuje , ako zasahovať tak, aby s centrálnym nervovým systémom (CNS) spolupracovali a nebojovali sme s ním. Pomôže zlepšiť chápanie a komunikáciu s CNS, tiež chápanie, rozpoznávanie a podporu fyziologického pohybu človeka, jeho vzájomný vzťah a vplyv s ostatnými systémami ľudského organizmu, čo môže pomôcť pochopiť symptómy pacientov.

Výcvik bude postupne zameraný na jednotlivé segmenty ľudského tela, ktoré by potom mali dávať ucelený pohľad.

Uplatnenie: pri všetkých typoch diagnóz. Priblíženie pacienta ku fyziológii upraví a zlepší jeho celkový stav a schopnosť fyzickej aj mentálnej regenerácie.

 

Výcvik bude rozdelený na 8 častí v daných termínoch v priebehu roka.

Každá časť sa bude konať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical v Bratislave, v troch po sebe idúcich dňoch (16hod) nasledovne:

 1. deň - piatok: od 14 00 do 18 00
 2. deň - sobota: 9:00 do 18 00 (1hod obed)
 3. deň - nedeľa : 8 00 do 12:00

 

Termíny v roku 2021: budú upresnené vzhľadom na pandémiu Covid 19

 

Výcvik je kombináciou teoretického aj praktického školenia.

Lektor: PhDr. Róbert Baumann

Maximálny počet zúčastnených osôb: 6.

Cena za celý výcvik:  1450 EUR, možnosť  rozdelenia na viac splátok podľa dohody.

Termín záväzného prihlásenia sa: do konca januára 2021.

Školenie je systematicky nastavené, a preto nie je možné ho počas roka opustiť alebo si nájsť náhradníka v priebehu trvania.

SKF pridelila celému výcviku 128 kreditov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kurzy@physio-medical.sk. Do e-mailu prosím uveďte Vaše meno, titul, dátum narodenia, počet rokov praxe a zdravotnícke zariadenie, v ktorom aktuálne pôsobíte.

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

 • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
 • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
 • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
 • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
 • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
 • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).