Prihlásenie

Odborné podujatia

02.-03.12.2023- Športové zranenia Kurz

Športové zranenia kurz

Lektor: PhDr. Dávid Líška, PhD.
Miesto: Tajovského 57, Banská Bystrica, 974 09
Dátum: 2.-3.12 2023
Cena: 210€

Kurz, ktorý je určený výlučne pre fyzioterapeutov. Kurz je zameraný na oblasť športových zranení a športovej traumatológie.

Náplň kurzu 1. deň
Začiatok kurzu 7:00
Úvod do teórie športových zranení 7:00 – 10:00
Zranenia predného krížneho väzu 10:00 – 12:00
Obedná prestávka 12:00 – 13:00
Tendinopatie 13:00 – 14:00
Zranenia Achillovej šľachy 14:00 – 15:30
Gluteálna tendinopatia 15:30 – 16:30
Patelárna tendinopatia 16:30 – 18:00

 

Náplň kurzu 2. deň
Zranenia slabín 9:00 – 10:00
Femoroacetabulárny impingement 10:00 – 12:00
Obedná prestávka 12:00 – 13:00
Syndróm mediálnej tibiálnej hrany 13:00 – 14:00
Plantárna fascitída 14:00 – 15:30
Syndróm iliotibiálneho traktu 15:30 – 16:30
Zranenia zadných stehenných svalov 16:30 – 19:00

Registrácia: https://svetpohybu.com/sportovy-kurz-zranenia/

02-03.12.2023-Kurz SM systém A-B (miesto konania Košice)

Rehab Care s.r.o.

Drobného 1902/8

Bratislava, 841 01

IČO: 50 801 589

DIČ: 2120484465

info@rehabcare.sk

www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz SM systém A-B

 

Prednášajúci:                       Mgr. Daniela Ochránková

Termín konania:                  02-03.12.2023

Miesto konania :                  Letná 42, Košice 04001

Cena:                                     152 EUR s DPH

Počet účastníkov:                26

Dĺžka kurzu:                       16 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s metódou Spirálnej stabilizácie ( SM systém) jej základnými princípmi a základnými cvikmi. Preberieme príčiny, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice, prevenciou, regeneráciou a kondíciou. V kurze SM systém A-B ide o úvod do metódy Spirálnej Stabilizácie (SM systém) MUDr. Richarda Smíška.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor).

Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. Pri mnohých chronických poruchách chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Absolvent tohto kurzu sa naučí základné princípy SM systému,  12 základných cvikov metódy SM systém, vo variantoch na stoličke, v stoji, zvládne korekcie pacienta pri cvičení, vedenie skupinového cvičenia.  Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe. Je úvodom do ďalších SM systém kurzov.

 Cena kurzu zahrňa:

skripta, potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie, kredity SKF

Prihlásenie na kurz tu: https://rehabcare.sk/index.php/sm-system-a-b-20231202

Program kurzu

 1. deň:

8,30 – 9,00 Registrácia na kurz

9:00 – 11,30 Teoretická časť – základné princípy SM systému

Úvodná prednáška – základné princípy metódy, koordinácia pohybu (riadenie), svalový aparát, vplyv na chrbticu a kĺby, - stabilizácia pohybu svalovými reťazci, hlavné svalové reťazca a ich základné účinky na chrbticu, cieľ cvičenie je dosiahnuť optimálne koordinované a stabilizované chôdze,

11,30-12,30 Výučba základné koordinácie pohybu, Vymedzenie pojmov - segmentové rozložený pohyb,  pohyb v prechodových zónach, anatomická os tela, pohybové osi tela - predné a zadné

12,30-13,00 obed

13,00-14,00 Teoretická časť: posilnenie svalov oslabených, pretiahnutie svalov skrátených, optimálne držanie tela v kľude a pri pohybe, cviky mobilizačný, zapojenie krátkych autochtónnych svalov, špirálovito stabilizovaná mobilizácia – cviky, vysvetlenie nevhodnosti mobilizácia bez súčasnej stabilizácie pohybu

14,00-16,15 Nácvik optimálne vykonané extenzia v bedrovom kĺbe s protipohybom paží cesta k optimálne koordinované a stabilizované chôdzi, pomocné cviky naťahovacie, koordinačné. Korekcia jednotlivých cvikov vo dvojiciach

Pohybový vzorec chrbtice pri extenzii paže (posediačky, v stoji na dvoch dolných končatinách, v stoji na jednej DK, pri súčasnej extenzii protiľahlé DK)

Modifikácie cvikov pre aktuálny stav pacienta v rôznych fázach ochorenia chrbtice a Platničiek.

16,15-17,00 Zostava 12tich cvikov

 1. deň

8:00-9:00 Opakovanie zostavy 12tich cvikov

9:00 Cviky pre dolné končatiny - cesta na liečbu porúch bedrového a kolenného kĺbu

Cviky pre krčnú chrbticu a pre oblasť hlavičky

Cesta na liečbu cervikobrachiálního syndrómu, bolestí hlavy a vertebrogénnych závratov

Predstavenie rozšíreného programu cvikov pre pokročilých Cesta k zdravému športu

- cviky pre horné končatiny

- cviky pre dolné končatiny

- cviky naťahovacie

12,00-12,30 Obed

12,30-13,30  Prednáška - úvod do anatómie svalových zreťazenie

Cesta k aktivácii utlmených svalov, zaradenie utlmených svalov do riadenia pohybu

Problematika liečby skolióz

13,30- 15,00  Vzájomná korekcia cvikov, v stoji, korekcie

15,00-16,00 Zostava 12tich cvikov

 

05.-07.01.2024- Základný kurz DNS A ( miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS A

 

 Prednášajúci:                        Mgr. Veronika Nasslerová

Termín konania:                   05-07. 01. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                             

Miesto konania :                   Letná 42, Košice 04001

Cena:                                          400 EUR

Počet účastníkov:                  24

Dĺžka kurzu:                         24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

  Základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenézy v 1. roku života

Vzťah medzi včasnou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roka) a patológiou pohybového systému v dospelosti

Základní DNS terminológia: funkčná kĺbna centrácia, nádychové a neutrálne postavenie hrudníku, sagitálna stabilizácia, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém chrbtice atď

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov

Základní DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácii. DNS aktívne cvičenie založené na princípoch vývojových posturálnych vzorcov

Integrácia DNS s ostatnými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnej lokomócie)

Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia

Príprava na DNS kurz "B"

 Program kurzu

 1. deň: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Doobeda: Neurofyziologické princípy riadenia hybnosti, vývoj posturálne lokomočných funkcií vývojový posturálne lokomočný vzor a jeho biomechanické princípy príčiny ovplyvňujúce zmenyící zmeny v posturálne - lokomočnom vzore, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru.

Poobede: Stabilizácia trupu

Ontogenéza, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru

DNS testy, videoprezentácia

 1. deň: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Doobeda: DNS testy

Základné princípy vyšetrenia posturálne –lokomočného a respiračného vzoru

Poobede: Asistovaná terapia v nižších pozíciách – trojmesačný model v ľahu na chrbte, na bruchu, v pozícii na štyroch

 1. deň: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Doobeda: Asistovaná terapia v nižších pozíciách – cvičenie v polohe na chrbte 3.-6. mesiac, 3. mesiac na bruchu, pozícia na štyroch, medveď squat, sed

Základná edukácia pacienta pri autoterapii

 

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží kurzista po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát  dosiahnutie úrovne "A": Elektronickou verziu certifikátu obdrží kurzista hneď po  úspešnom absolvovaní testu "A”

Test "A" Je dobrovoľný

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

19.01.2024 -20.01.2024-Komplexný prístup v terapii nohy,Diferenciálna diagnostika a ortotická terapia

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

 

Srdečne Vás pozývam na kurz

Komplexný prístup v terapii nohy

Diferenciálna diagnostika a ortotická terapia

 

Prednášajúci:                        Mgr. Et Bc. Pavla Rybová                         

Termín konania:                   19 – 20.01.2024 (09:00 - 17:00)

Termín konania :                   AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena:                                      150 EUR

Počet účastníkov:                  20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ),  študentov fyzioterapie, masérov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov a občerstvenie.

PROGRAM KURZU

 Piatok

 9:00 – 10:45

 • Úroveň kalceotické terapie v ČR a SR?
 • Všeobecné biomechanické aspekty dôležité pre podiatrickú prácu.

10:45 – 11:00 Pauza

11:00 – 12:30

 • Rozdie medzi kineziologickým rozborom a podiatrickým vyšetrením:

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 15:30

 • Rozdie medzi kineziologickým rozborom a podiatrickým vyšetrením:

anamnestické špecifiká,

obúvanie, miesta maximálnej záťaže,

špecifické dynamické skúšky,

špecifické semiobjektívne funkčné testy nohy,

vyšetrenie stoja - projekcia odchyliek do terapeutického plánu,

vyšetrenie behu - projekcia odchyliek do terapeutického plánu,

vyšetrenie v odľahčení - diferenciálno diagnostické testy.

15:30 – 15:45 Pauza

15:45 – 17:00

 • Indikačné kritéria pre výrobu vložiek.

 

Sobota

9:00 – 10:45

 • Možnosti ortotickej terapie v praxi fyzioterapeuta – všeobecné zoznámenie s kalceotickými systémami na trhu

10:45 – 11:00 Pauza

11:00 – 12:30

 • Základné ortotické prvky umožňujúce individualizáciu vložky

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 15:00

 • Zoznámenie sa z možnosťami prístrojovej dianostiky v praxi fyzioterapeuta

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:30

 • Vyšetrenie dobrovolníkov, indikácia vložiek a ich doúprava

16:30 – 17:00

Opakovanie, diskusia, záver

26.-28.01.2024-Základný kurz DNS A – ( miesto konania Košice )

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS A

 

Prednášajúci:                        Mgr. Michaela Havlíčková

Termín konania:                   26. – 28. 01. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                             

Miesto konania :                   Letná 42, Košice 04001

Cena:                                          400 EUR

Počet účastníkov:                24

Dĺžka kurzu:                          24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

  Základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenézy v 1. roku života

Vzťah medzi včasnou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roka) a patológiou pohybového systému v dospelosti

Základní DNS terminológia: funkčná kĺbna centrácia, nádychové a neutrálne postavenie hrudníku, sagitálna stabilizácia, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém chrbtice atď

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov

Základní DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácii. DNS aktívne cvičenie založené na princípoch vývojových posturálnych vzorcov

Integrácia DNS s ostatnými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnej lokomócie)

Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia

Príprava na DNS kurz "B"

 Program kurzu

 1. deň: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Doobeda: Neurofyziologické princípy riadenia hybnosti, vývoj posturálne lokomočných funkcií vývojový posturálne lokomočný vzor a jeho biomechanické princípy príčiny ovplyvňujúce zmenyící zmeny v posturálne - lokomočnom vzore, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru.

Poobede: Stabilizácia trupu

Ontogenéza, kineziologický obsah ipsilaterálneho vzoru, kontralaterálneho vzoru

DNS testy, videoprezentácia

 1. deň: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Doobeda: DNS testy

Základné princípy vyšetrenia posturálne –lokomočného a respiračného vzoru

Poobede: Asistovaná terapia v nižších pozíciách – trojmesačný model v ľahu na chrbte, na bruchu, v pozícii na štyroch

 1. deň: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Doobeda: Asistovaná terapia v nižších pozíciách – cvičenie v polohe na chrbte 3.-6. mesiac, 3. mesiac na bruchu, pozícia na štyroch, medveď squat, sed

Základná edukácia pacienta pri autoterapii

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží kurzista po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát  dosiahnutie úrovne "A": Elektronickou verziu certifikátu obdrží kurzista hneď po  úspešnom absolvovaní testu "A”

Test "A" Je dobrovoľný

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

02. – 04.02.2024 – FF 1: Forma, funkcia, facilitácia

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na kurz

FF 1: Forma, funkcia, facilitácia

 

Prednášajúci:                        Bc. Richard Vaľa, Jitka Vanclová

Termín konania:                   2 – 4.2.2024  (8:00 – 18:00)

Miesto konania :                   AF REHAB, s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena:                                          320 EUR

Počet účastníkov:                20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a ostatný zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene kurzu je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Program kurzu

  PIATOK

8.00 – 9.00 Organizačné záležitosti, Prezentácia účastníkov

9.00 –12.00 Celistvosť, funkcia, forma

Vzťahy v celku, 7 pozorovaných kvalít

Klinická úvaha, hľadanie prvého vstupu

O napätí a facilitácii, možnosti zmeny

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Palpácia v praxi, umenie cítiť ruky

Téma: Nohy, DK

17.00 – 18:30 Tvorenie aktívneho cvičenia

 

SOBOTA

8.00 –12.00 Vnímanie, exterocepcia

Téma: Panva, bedra, brucho

Vývoj koordinácie

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Téma: Bránica, hrudník, pletenec ramenný, HK

17.00 – 18.30 Téma: Ruky

 

NEDĚLE

8.00 – 12.30 Prednáška: O obuvi a oblečení

Téma: Krk, hlava, tvár

12.30 –13.00 Diskusia, ukončenie kurzu

Hodinová dotácia: 23 hodín (1 hodina = 60 min)

 

 

 

 

09.02.-11.02.2024- Kurz Diagnostika a terapia kolenného kĺbu (miesto konania Košice)

Rehab Care s.r.o.

Drobného 1902/8

Bratislava, 841 01

IČO: 50 801 589

Dič: 2120484465

info@rehabcare.sk

www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz Diagnostika a terapia kolenného kĺbu

Prednášajúci:                        Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT a Mgr. Seweryn Krzywoń

Termín konania:                 09.02.-11.02. 2024

Miesto konania :                Letná 42, Košice 04001

Cena:                                        430 EUR s DPH

Počet účastníkov:              30

Dĺžka kurzu: 32 hod.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie minimálne 3 ročník bakalárskeho štúdia

Osnova - Diagnostika a terapia kolenného kĺbu

trvání 32 vyučovacích hodin

 Charakteristika kurzu

Absolvent tohoto kurzu bude schopný presne a cielene diagnostikovať, plánovať a realizovať efektívnu fyzioterapiu v oblasti kolenného kĺbu. Výhodou nášho kurzu je práca v malých terapeutických skupinkách v rámci praktickej časti. Veľkým prínosom sú aj profesionálne pripravené skriptá ku kurzu. Po absolvovaní kurzu si budete vedieť odpovedať na nasledujúce otázku: Akým spôsobom rozlíšim zápal kĺbu, bursa synovialis alebo väziva? Čo znamená chondromalácia jabĺčka? Akým spôsobom rýchlo a efektívne vyliečiť natrhnuté väzy?

Program kurzu

Kurz Diagnostika a terapia kolenného kĺbu sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje diagnostike kolenného kĺbu a svalov, ktoré tento kĺb stabilizujú. Podrobne sú preberané možnosti konzervatívnej liečby najčastejších patológií v tejto oblasti. Druhá časť sa skladá z konzervatívnej a pooperačnej fyzioterapie pri lézii menisku (diferenciálna diagnostika malých verzus veľkých poranení menisku a možnosti ich liečby), poranenie skrížených väzov ( vyšetrenie nestability kolenného kĺbu, rôznych druhov náhrad LCA a LCP, presný pooperačný rehabilitačný plán. Okrem toho, v tejto časti vyučujeme aj ako pôsobiť terapeuticky pri svalových poraneniach v oblasti dolných končatín. Ďalej sa dozviete:

 Patelofemorálny konflikt ~ Femoropatelárny syndróm (bežecké koleno, ITBS) ~ Skokanské koleno s návrhom rehabilitačného plánu ~ Lézie LCM a LCL ~ Dysfunkcie proximálneho tibiofibulárneho kĺbu ~ Lézie ACL a PCL ~ Vyšetrenie nestability kolenného kĺbu ~ Lézie meniskov a možnosti liečby.

Ciele kurzu

Cieľom tohto kurzu je získanie praktických zručností v rámci cielenej diagnostiky, plánovania a realizovania účinnej fyzioterapie v oblasti kolenného kĺbu. Ide o komplexne spracovaný klinický kurz, ktorý sa venuje výhradne problematike kolenného kĺbu. Program kurzu je vystavaný na najnovších vedeckých poznatkoch a na vlastných skúsenostiach z prace.

~  Stanovenie presnej diagnózy a fyzioterapie kolenného kĺbu ~ Využitie teoretických vedomostí ako základ pre plánovanie efektívnej liečby ~ Precízne vstupne vyšetrenie kolenného kĺbu ~ Naučenie sa presnej diferenciálnej diagnostiky najčastejších patológii v oblasti kolenného kĺbu ~ Príprava presného rehabilitačné plánu u mnohých typov dysfunkcií kolenného kĺbu

Školitelia

Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT

fyzioterapeut, Magister fyzioterapie Akadémia telesnej kultúry v Krakove, PL, v súčasnosti postgraduálne doktorandské štúdium Akadémie telesnej kultúry v Krakove, nostrifikácia fyzioterapeutického diplom v USA (New York,

dlhoročný vedecko-didaktický pracovník katedry fyzioterapie Rzeszovské univerzity, Pedagogickej univerzity v Krakove, VOŠ v Tarnově, konzultant niekoľkých športových klubov (futbal, basketbal, volejbal) a tiež reprezentácie Poľska vo futbale (mládežnícke družstvo) v rámci fyziológie športu (diagnostika a plánovanie fyzickej prípravy)

Účastník mnohých kurzov a školení v rámci postgraduálneho vzdelávania v odbore fyzioterapie: PNF, CYRIAX, Kinesiotaping, Mulligan, McKenzie.

Fyzioterapeutická ambulancia v Krakove.

Mgr. Seweryn Krzywoń

fyzioterapeut, Magister fyzioterapie Akadémia telesnej kultúry v Krakove, PL

fyzioterapeut rehabilitačného oddelenia Nemocnice Třinec, p.o.;

Účastník mnohých kurzov a školení v rámci postgraduálneho vzdelávania v odbore fyzioterapie: NDT Bobath, Manuální terapie, Kinesiotaping, Mulligan koncept, SPS, Hiporehabilitace;

garant praktickej časti špecializovaného vzdelávania v odobre „Aplikovaná fyzioterapia“.

 Cena kurzu zahŕňa:

Profesionálne pripravené skriptá,

certifikát v češtine i angličtine,

zápis do databáze absolventov Rehalab academy PL,

občerstvení v priebehu kurzu, vrátane obeda.

Kredity SKF

Prihlásiť sa môžete tu: https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

22.03.2024.-24.03.2024-Diagnostika a terapia funkčných porúch, manuálna terapia

Prihláška: Prihláška

Záväznú prihlášku posielajte na adresu:  skfprezident@gmail.com

Grafika diagnostika Janikova-1

12.-14.04.2024 – Základný kurz DNS B – ( miesto konania Košice)

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Základný kurz DNS B

 

Prednášajúci:                        Mgr. Júlia Demeková

Termín konania:                  12. - 14.04. 2024 (08:30-17:00, 9,00-18,00, 8,00-14,00)                                             

Miesto konania :                 Letná 42, Košice 04001

Cena:                                         400 EUR

Počet účastníkov:               24

Dĺžka kurzu:                         24 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov. Pre absolventov kurzu DNS A

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Ciele kurzu

 

Opakovanie kurzu A: základné princípy vývojovej kineziológie, ontogenéza v 1. roku života, vzťah medzi skorou ontogenézou (vývojom v priebehu 1. roku) a patológiou pohybového systému v dospelosti

Primitívny reflex: posturálna aktivita, posturálna reaktivita: súvislosti pri vyšetrení, skorá identifikácia abnormálneho vývoja

Vyšetrenie novorodenca a detí do 1. roku veku, stanovenie vývojového veku: praktické demonštrácie

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie a stereotypu dýchania prostredníctvom DNS testov – pokročilé modifikácie, zameranie na praktické detaily pri testovaní. Praktické demonštrácie dospelých pacientov

DNS terapeutické prístupy pri nácviku posturálnej stabilizácie. DNS aktívne cvičenie založené na vývojových posturálnych vzoroch. Opakovanie základných pozícií z kurzu A, demonštrácie a nácvik náročnejších vývojových polôh a ich modifikácie.

Integrácia DNS s inými rehabilitačnými prístupmi (myoskeletálnymi mobilizačnými a relaxačnými technikami, reflexnou lokomóciou).

Kortikálne funkcie: vyšetrenie percepcie telesnej schémy a zaradenie prvkov kortikálnej kontroly do DNS terapie

Edukácia pacienta, aktívny nácvik posturálnej stabilizácie, autoterapia. Príprava na DNS kurz "C"

Program kurzu

 1. deň: výučba od 9.00 do 17.00 hod.

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Dopoludnia: Vývojová kineziológia, ontogenéza v 1. roku života.

Popoludní: Vyšetrenie dieťaťa do jedného roku veku: video demonštrácie a praktické ukážky

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie: DNS testovanie, detaily a modifikácie, video prezentácie a praktické ukážky

 1. deň: výučba od 9.00 do 18.00 hod.

Dopoludnia: DNS aktívne cvičenie: výber polohy a kombinácia prvkov aktívneho cvičenia (centrácia, odpor proti plánovanej hybnosti, aktivácia ideálneho dychového vzoru) na podklade predchádzajúcej analýzy pomocou DNS testov

Popoludní: DNS aktívne cvičenia: pozícia na boku "vyššej polohy", cvičenie v statickej polohe, cvičenie fázy prechodu spoľahnutia do polohy, nácvik celého posturálno-lokomočného vzoru jednej vývojovej polohy do druhej.

Praktické demonštrácie pacientov (účastníkov kurzu): DNS testy + terapia

 1. deň: výučba od 8.00 do 14.00 hod.

Dopoludnia: Aplikácia DNS – využitie DNS metódy u dojčiat, detí, atlétov, neurologických pacientov, vtehotenstva a u seniorov.

Prax: "otestuj - zacvič - otestuj"

Diskusia

 

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurze “B”: Dostane poslucháč po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát dosiahnutia úrovne “B”: Elektronickú verziu certifikátu dostane poslucháč ihneď po úspešnom zložení testu “B” Test "B" Je dobrovoľný.

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

11.-12.05.2024 – Kurz DNS Batoľa ( miesto konania Košice )

Vzdelávacie centrum Rehab Care Košice

Vás Srdečne pozývame na odborný seminár:

Kurz DNS Batoľa

 

Prednášajúci:                        Mgr. Karolína Ptáková

Termín konania:                  11. - 12.05. 2024 (08:30-17:00, 8,00-14,30x)                                             

Miesto konania :                 Letná 42, Košice 04001

Cena:                                         320 EUR

Počet účastníkov:               24

Dĺžka kurzu:                          14,5 hodín

Kurz je aj pre tých, ktorí neabsolvovali doteraz žiaden DNS kurz.

Kurz organizujeme v spolupráci s Rehabilitation Prague School

Popis kurzu

 Kurz DNS Batoľa je zameraný na prácu s deťmi do 3 rokov. Je zameraný prakticky a je súčasťou DNS prístupu podľa Kolářa. DNS prístup popisuje fyziologické zapojenie svalov do dynamickej posturálnej stabilizácie a ponúka sadu testov na hodnotenie kvality posturálnej stabilizácie a zistenie "kľúčového článku" pri jej oslabení. Je to neurofyziologický koncept založený na princípoch vývojovej kineziológie, ktorý definuje postúru, dychový stereotyp a funkčnú kĺbovú centráciu (neutrálne postavenie v kĺbe) prostredníctvom fyziologických vývojových vzorov. Stabilizácia a pohybové stereotypy pacienta sú porovnávané s fyziologickými vývojovými vzormi az tejto komparácie je potom odvodzovaný kľúčový článok patologického vzoru. DNS terapeutické postupy sú založené na princípoch ontogenetických posturálnych vzorov. Cieľom terapie je optimalizovať (vyvážiť) distribúciu vnútorných síl, ktorými svaly pôsobia na chrbticu a kĺby. DNS terapia aj autoterapia sú edukačným procesom, ktorý pacienta učí, ako ideálne stabilizátory aktivovať v priebehu dynamických posturálnych stereotypov. Súčasťou DNS konceptu je aj vyšetrenie a tréning "kortikálnych funkcií" - tj schopnosti izolovaného pohybu v segmente, relaxácia a vnímanie vlastného tela, čo je v rehabilitácii dôležitý, ale často zabúdaný aspekt.

Program kurzu

 Sobota

  9:00 – 10:45 Úvod, fyziologický vývoj do 3 rokov

11:00 – 12:30 Handling – teória a praktický nácvik manipulácie s dojčaťom

13:30 – 15:00 Praktické rady – detská noha, detská obuv, výber kočíka, šatky

15:15 – 17:00 Aktívne cvičenie základných DNS pozícií a ich modifikácie pre deti do 3 rokov

Nedeľa

  8:00 – 8:30 Vývojová rozcvička

8:30 – 10:00 Patologický vývoj – nedonosenci, šikmý krk, nízky svalový tonus

10:15 – 12:00 Demonštrácia držania tela detí v rôznych obdobiach vývoja 0-3 roky, rozbor video dokumentácie, odporúčania pre vedenie skupinového cvičenia

13:00 – 14:00 Aktívne cvičenie zákadných DNS pozícií, praktický nácvik

14:00 – 14:30 Otázky, záverečné zhrnutie, odovzdanie certifikátov

Prihlásiť sa na kurz TU:

https://rehabcare.sk/index.php/kurzy