Prihlásenie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k registrácii

Iné tlačivá

 

Poplatky a variabilné symboly

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX

  • registrácia – 13,-€
  • opätovná registrácia po zrušení registrácie – 50,-€
  • poplatok za vedenie registra nečlen (do 31. januára kalendárneho roku) – 15,-€
  • členský poplatok ( do 15.marca kalendárneho roku)  – 22,-€
  • udržiavací poplatok členky na MD – 4,-€
  • vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii – 7,-€
  • vystavenie potvrdenia o etickej a odbornej spôsobilosti –  7,-€
  • hodnotenie sústavného vzdelávania – 10,-€
  • Variabilný symbol Variabilný symbol (word 16,0 kB)