Prihlásenie

Aktuality

Slovenská komora fyzioterapeutov

Slovenská komora fyzioterapeutov dáva do pozornosti dokument, ktorý jej bol doručený. Dokument bol súčasťou časopisu Rehabilitácia č.4   SSF ( Doc  36,4)

Čítať viac
POPLATKY na rok 2018

Platby  do SKF na rok 2018 (viac…)

Čítať viac
ŠŠ – Fyzioterapia v športe a telovýchove

Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave otvára špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove. Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách (Univerzitné nemocnice, Športový klub Golem v Bratislave- najväčší na Slovensku !), ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej…

Čítať viac
Rokovanie na MZ SR

VEC : Oznámenie Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Ako prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov si Vám dovoľujem oznámiť, že sa dnes na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie týkajúce sa návrhu Vyhlášky o rozsahu praxe v povolaní fyzioterapeut. (viac…)

Čítať viac
Kompetencie lekár FBLR

Príspevok  pani MUDr. Martiny Samekovej bol na základe jej žiadosti stiahnutý z webového sídla.

Čítať viac
Kompetencie

Vážené kolegyne, kolegovia, Oznamujeme Vám, že  na MZ SR bol dňa 19.09.2017 prerokovaný návrh "kompetencií fyzioterapeutov". Išlo o úplne iný návrh, na akom bola naša Komora, po niekoľkých rokovaniach a viac ako polročnej intenzívnej práci, s Ministerstvom dohodnutá. (viac…)

Čítať viac
Elektronický preukaz

V rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/ si Vám dovoľujeme poslať link na 2 edukačné videá, ktoré slúžia ako návod na podanie si žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/. Do žiadosti o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka uvádzajú fyzioterapeuti registrovaný v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013,2014,2015 až do…

Čítať viac
Nahlásenie zmien do registra SKF

Poprosím o nahlásenie zmien do registra SKF, nakoľko pri odosielaní informácií na email bolo zistené, že mnoho emailov je už neaktuálnych. Vzhľadom na inováciu softvéru registra, chcem poprosiť všetkých fyzioterapeutov o nahlásenie zmien týkajúcich sa: (viac…)

Čítať viac
Zápisnica zo Snemu SKF 29.-30.04.2016

Zápisnica zo Snemu SKF 29. - 30.04.2016 (viac…)

Čítať viac
FYZIOTERAPEUT ROKA
SMERNICA FYZIOTERAPEUT ROKA

V zmysle Dodatku č. 1 ku štatútu SKF zo dňa 15.11.2014: Slovenská komora fyzioterapeutov ( ďalej len SKF ) vydáva túto Smernicu, ktorou ustanovuje postup a podmienky pre udeľovanie ceny FYZIOTERAPEUT ROKA (viac…)

Čítať viac