Prihlásenie

Aktuality

Zápisnica zo Snemu SKF 29.-30.04.2016

Zápisnica zo Snemu SKF 29. – 30.04.2016

Čítať viac
FYZIOTERAPEUT ROKA
SMERNICA FYZIOTERAPEUT ROKA

V zmysle Dodatku č. 1 ku štatútu SKF zo dňa 15.11.2014:
Slovenská komora fyzioterapeutov ( ďalej len SKF ) vydáva túto Smernicu, ktorou ustanovuje postup a podmienky pre udeľovanie ceny FYZIOTERAPEUT ROKA

Čítať viac
Aby fyzioterapeuti neostali ticho

Aby fyzioterapeuti neostali ticho a jasne pomenovali, čo by vo Vyhlásení Vlády malo byť posielame list Úradu vlády a predsedom vládnych strán:

Čítať viac
Otvorený list

Otvorený list hlavného odborníka pre odbor fyzioterapia PhDr. Evy Vaskej,MPH Ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi

Čítať viac
UPOZORNENIE pre držiteľov licencie L1A

Samostatne zárobkovo činná osoba, teda aj držiteľ licencie L1A bola podľa doteraz platných právnych predpisov povinná prihlásiť a odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni. S účinnosťou od 01.01.2015 táto povinnosť zaniká.

Čítať viac