Prihlásenie

Aktuality

14.10.2022- Stretnutie s pani prezidentkou

14.10.2022- sme prijali pozvanie pani prezidentky SR, ktorá ako jediný ústavný činiteľ bola ochotná diskutovať s predstaviteľmi stavovských organizácií o aktuálnej situácii v rezorte. https://www.ta3.com/clanok/248494/vlada-a-ministerstva-poda-stavovskych-organizacii-nekomunikuju-o-situacii-diskutovali-s-caputovou (viac…)

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania 2022

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania V  roku 2022 sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania (ďalej len SV) fyzioterapeutom, ktorí boli registrovaní  v roku 2007, 2012 a 2017. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych…

Čítať viac
Zasadnutia Pracovných skupín Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie

V dňoch 15.09.2022 až 18.09.2022 sa Petra Dubajová a Patrik Konrády zúčastnili na pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko), z dôvodu prvého zasadnutia Pracovných skupín Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie, ďalej len WGER – WCPT, pre funkčné obdobie 2022-2024. (viac…)

Čítať viac
Vyjadrenie SKF k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd

                                                                                                                            Vyjadrenie SKF k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd Slovenská komora fyzioterapeutov obracia pozornosť predstaviteľov Vlády Slovenskej republiky, menovite Predsedu vlády Slovenskej republiky, Ministra zdravotníctva Slovenskej a Ministra financií Slovenskej republiky, na skutočnosť, že ich konanie týkajúce riešenie krízy systému zdravotnej starostlivosti vyvoláva veľké znepokojenie v radoch odbornej verejnosti aj…

Čítať viac
TS-ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komory zdravotníckych záchranárov) a ostatných signatárov – zástupcov komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu premiérovi (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) upozorňujú, že doteraz neboli pozvaní na žiadne pracovné stretnutie, kde by bol…

Čítať viac
Spoločná výzva zdravotníckych pracovníkov vláde SR a poslancom NR SR

Bratislava, 8. júla 2022. Zástupcovia sestier a záchranárov (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie ZZS Bratislava a ZZS Košice) a zástupcovia ďalších 14 profesií v zdravotníctve (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) očakávali splnenie verejného prísľubu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, členov Výboru NRSR…

Čítať viac
Členovia stálych a tematických pracovných skupín pre Európsky región WP

Na poslednom zasadnutí výkonného výboru konanom 2. júla 2022 v Bruseli boli vybraní členovia troch stálych a troch tematických pracovných skupín regiónu Európa na obdobie 2022 - 2024. Sme veľmi radi, že za členov pracovných skupín boli zvolení aj zástupcovia Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorým týmto blahoželáme a držíme im palce…

Čítať viac