Prihlásenie

Aktuality

Zrušenie podujatia-03.04.2020 – Škola chrbtice pre laikov

Z dôvodu nariadenia vlády a aktívneho zabránenia šíreniu agresívneho vírusu, je školiaca akcia zrušená. O náhradnom termíne budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Čítať viac
20.02.2020- Výsledky volieb RKF Košice

Dňa 20.02.2020  sa v Košiciach konalo  Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Košice s voľbou členov do  Rady RKF, kontrolného výboru RKF a  voľba prezidenta RKF na obdobie štyroch rokov.

Čítať viac
08.02. 2020 Výsledky volieb RKF Banská Bystrica

Dňa 08.02.2020  sa v Banskej Bystrici konalo  Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Banská Bystrica s voľbou členov do  Rady RKF, kontrolného výboru RKF a  voľba prezidenta RKF na obdobie štyroch rokov.

Čítať viac
25.01.2020 – Výsledky volieb RKF Bratislava

Dňa 25.01.2020 v Bratislave sa konalo  Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Bratislava s voľbou členov do  Rady RKF, kontrolného výboru RKF a  voľba prezidenta RKF na obdobie štyroch rokov.

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania 2020

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V tomto roku sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie za sústavné vzdelávanie (ďalej len SV) fyzioterapeutov registrovaných v roku 2005, 2010 a 2015. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Čítať viac
9. október 2019 -Pracovné stretnutie s viceprezidentom Poľskej komory fyzioterapeutov na Slovensku

Na základe pozvania viceprezidentky doc. PhDr. Eleny Žiakovej, PhD. sa v Piešťanoch,  dňa 9. 10. 2019 uskutočnilo stretnutie s Viceprezidentom

Čítať viac
12. September 2019-Rokovanie vo Varšave na základe pozvania prezidenta Poľskej komory fyzioterapeutov

Viceprezidentka  SKF doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. spolu s hlavnou  odborníčkou pre fyzioterapiu pri MZ SR PhDr. Evou Vaskou, MPH sa zúčastnili,

Čítať viac
Spolupráca SKF – OZ Porážka.sk

Dobrý deň.

Sme občianske združenie Porážka.sk, ktoré:

  • cielene pomáha rodinným príslušníkom pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP) ako po psychickej, sociálnej, resocializačnej, tak čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke.

  • robí preventívnu činnosť, takzvané Dni zdravia, kde sa meria ľuďom krvný tlak, cholesterol, cukor, ale i kyselinu močovú a hodnotí BMI.

  • vybavuje ambulancie všeobecných lekárov pomôckami a prístrojmi, ktoré dokážu predikovať náhlu cievnu mozgovú príhodu.

Čítať viac
Sekcia fyzioterapeutov pracujúcich na licenciu pri SKF

Vážení kolegovia, fyzioterapeuti.

Radi by sme Vás informovali o novinkách z posledného celoslovenského snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Čítať viac
WCPT-podpora pre miesto výkonu fyzioterapie

Výkon fyzioterapie na Slovensku

Vážená pani ministerka,

píšem Vám, aby som podporil snahu Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) v zavedení miesta výkonu fyzioterapie na Slovensku označeného ako ambulancia fyzioterapie. Svetová konfederácia fyzioterapie (WCPT) je výhradná celosvetová medzinárodná organizácia pre fyzioterapiu a zastupuje viac než 350 000 fyzioterapeutov z celého sveta prostredníctvom 109 členských organizácií. WCPT bola založená v roku 1951 a od roku 1956 bola uznaná za mimovládnu organizáciu v oficiálnym prepojením na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Čítať viac