Prihlásenie

Aktuality

Udeľovanie ceny „Biele srdce“ 17.05.2019

Viceprezidentka SKF doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. a hlavná odborníčka MZ SR PhDr. Eva Vaská, MPH

Čítať viac
Valné zhromaždenie WCPT Ženeva

V dňoch 8.5.2019 až 12.5.2019 sa zástupcovia Slovenskej komory fyzioterapeutov PhDr. Eva Vaská, MPH a Bc. Petra Dubajová zúčastnili zasadnutia Svetovej konfederácie fyzioterapie (WCPT). Účasť Slovenskej komory fyzioterapeutov ako člena WCPT bola podľa podmienok členstva vo WCPT uvedených v štatúte WCPT nutná.

Čítať viac
WCPT Press release

WCPT Press release

8th May 2019

For immediate release

Čítať viac
WCPT Tlačová správa

WCPT Tlačová správa

8.5.2019

K okamžitému zverejneniu

Čítať viac
WCPT Press release

WCPT Press release

10th May 2019

For immediate release

Čítať viac
WCPT Tlačová správa

WCPT Press release

10th May 2019

For immediate release

Čítať viac
Fyzioterapeuti žiadajú o zriadenie samostatných ambulancií

Zákon v súčasnosti podľa komory fyzioterapeutov nedefinuje miesto výkonu fyzioterapie.

Čítať viac
Cena ministerky zdravotníctva SR

Blahoželanie k oceneniu

Čítať viac